Een gezinshuis is een woon- en behandelvorm, waarin jongeren worden opgevangen, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Doelstelling is het begeleiding bieden aan jongeren met een enkel- of meervoudige gedragsstoornis, zoals ADHD ODD Autisme en andere psychiatrische stoornissen Door middel van het bieden van een voorspelbaar, veilig en gestructureerd opvoedklimaat met het gezin als basis teneinde hen voor te bereiden op zelfstandigheid.

De Buren

De Buren biedt zorg en ondersteuning voor maximaal drie (jong) volwassenen in zelfstandige appartementen.Het huis is gelegen naast gezinshuis De Schutse. Er is sprake van zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de jongere met altijd een achterwacht van het gezinshuis.