Visie

Onze behandel/werkmethode is competentiegericht werken: wat zijn positieve
krachten eigenschappen van de jongeren en hoe maken we daar gebruik van?
Daarnaast werken wij oplossingsgericht: wat kun je zelf doen om problemen mee
op te lossen?