“Gezinshuis”

Wij hebben binnen het gezinshuis plaats voor 4 á 5 jongeren in de leeftijd van 10
tot en met 16 jaar. De behandeling en begeleiding die wij de jongeren bieden,
geeft hen de kans zich te ontwikkelen in hun zelfstandigheid.

“Boven”

Op de bovenste etage “Boven” bieden wij de mogelijkheid om binnen het
gezinshuis een stap te maken richting zelfstandigheid. Hier is plek voor 3
jongeren vanaf 16 jaar. Zij hebben ieder hun eigen ruime slaapkamer en delen de
badkamer en keuken met elkaar. Het zoeken naar de mogelijkheden en uitdagingen van de jongere om te groeien naar zelfstandigheid, is een van de
uitgangspunten. Hier passen we onze begeleiding op aan en maken samen met
onze orthopedagoog een behandelplan met concrete doelen voor en met de
jongere.

“De Buren”

In ons naastgelegen pand “De Buren” bieden wij zorg en ondersteuning aan
maximaal drie (jong) volwassenen in de leeftijd van 18 tot 21 jaar in drie volledige
zelfstandige appartementen. Om een zo optimaal mogelijke situatie te creëren en
de juiste ontwikkeling te stimuleren is er sprake van zoveel mogelijk
zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid met aanwezigheid van
gezinshuisouders in de nabijheid. Samen met een persoonlijk begeleider en
orthopedagoog wordt er een zorgplan opgesteld, waarin de hulpvragen van de
jongeren wordt opgenomen.

Een belangrijk gegeven, vanuit onze visie, is het sociale netwerk van de jongeren.
Als het mogelijk is om familie of netwerk van de jongeren te betrekken in onze
hulpverlening of het leven van de jongeren, zal dat één van de doelen zijn waar
we samen aan werken.

Contra-indicaties
-fysiek agressief geweld
-seksueel grensoverschrijdend of wervend gedrag.
-drugs en alcoholgebruik