“De Buren”

De Buren biedt zorg en ondersteuning voor maximaal drie (jong) volwassenen in zelfstandige appartementen.Het huis is gelegen naast gezinshuis De Schutse. Er is sprake van zoveel mogelijk zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid van de jongere met altijd een achterwacht van het gezinshuis.

Doelgroep:

Jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. Middels een verlengde indicatie jeugdzorg of via WMO (Wet Maatschappelijk Ondersteuning) kan de hulp na 18 jaar doorlopen. De jongeren kunnen vanwege hun thuissituatie niet meer thuis wonen of willen dat niet meer. Ze zijn echter nog niet klaar om volledig zelfstandig te wonen. De doelstelling van “De Buren” is helpen om de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de jong volwassenen te vergroten zodat ze in de toekomst zelfstandig kunnen wonen. De mate waarin de bewoners begeleiding ontvangen hangt af van eigen behoefte/noodzaak en de afgegeven indicatie. Samen met de persoonlijk begeleider wordt een zorgplan opgesteld, waarin de hulpvragen van de cliënt centraal staan.

Methodiek en werkwijze:

Bij De Buren werken we net als in het gezinshuis oplossingsgericht en competentie vergrotend.

Indicaties en contra indicaties:

  • Minimale leeftijd 18 jaar maximale leeftijd 23 jaar; (vanuit gezinshuis mogelijkheid eerder doorstromen naarde buren)
  • Jongere heeft inzicht in zijn eigen vaardigheden met betrekking tot zelfstandigheid (minimaal moeten ze kunnen koken, schoonmaken, inzicht financiën, zekere mate van verantwoordelijkheid aan, groepsgeschikt en staat open voor samenwerking en begeleiding, dagbesteding hebben)
  • Basis inventaris is aanwezig (keukeninventaris, bed, kast, gordijnen, salontafel, bank, tafel en stoelen) de rest zal de jongeren zelf moeten aanschaffen/meenemen.
  • Een jongeren moet een bepaalde geldstroom binnen krijgen of hiervoor in aanmerking komen (subsidie, uitkering, financiering).
  • Eigen dagbesteding; werk/ school
  • De jong volwassene heeft een begeleidbare opstelling en houdt zich aan de gemaakte afspraken met de begeleiding.

Contra indicatie:

Op de voorgrond tredende psychiatrische/verslavings problematiek of agressie problematiek.

Duur traject:

  • In principe één jaar met daarna mogelijkheden tot verlenging.