Aanmelden van een jongeren kan, door ons een mailtje te sturen naar
gzhdeschutse@outlook.com of door telefonisch contact op te nemen via 06-
83777964. Wij zullen de verdere aanmeldprocedure dan met de aanmelder
doornemen.