Een gezinshuis is een woon- en behandelvorm, waarin jongeren worden opgevangen, die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen. Doelstelling is het begeleiding bieden aan jongeren met een enkel- of meervoudige gedragsstoornis, zoals ADHD ODD Autisme en andere psychiatrische stoornissen Door middel van het bieden van een voorspelbaar, veilig en gestructureerd opvoedklimaat met het gezin als basis teneinde hen voor te bereiden op zelfstandigheid.